Marioepol

De oorlog die momenteel in Oekraïne woedt, raakt natuurlijk ook de Grieken vol in het hart. In het bijzonder de tragedie die zich in Marioepol heeft voltrokken, kwam extra hard aan in Griekenland. Dit omdat in ‘Maria’s stad’, gesticht door Catharina de Grote, en de omliggende regio veel Grieken wonen die afstammen van kolonisten die zich hier al vanaf de oudheid vestigden.

In Marioepol en omliggende regio wonen (of woonden, tot aan de oorlog) ongeveer 80.000 etnische Grieken. Het was dan ook niet vreemd dat de Griekse consul Manolis Androulakis een van de laatste West-Europese diplomaten was die vertrok uit Marioepol, toen dat nog enigszins mogelijk was. De consul vertelde bij aankomst in Athene dat hij een stad had verlaten waarvan de infrastructuur binnen 24 uur volledig was vernietigd. “Marioepol kan worden toegevoegd aan de lijst van verwoeste steden, Guernica, Coventry, Grozny, Aleppo en Leningrad”,  aldus de consul. Naast militaire steun aan de Oekraïne, heeft de Griekse regering bij monde van premier Mitsotakis steun toegezegd aan de wederopbouw van de verwoeste kraamkliniek in Marioepol.