De Ridders van Rhodos

In de elfde eeuw stichtten kooplieden uit Amalfi in Jeruzalem het Hospitaal van de ridders van de johannietenorde, waar christelijke pelgrims werden verzorgd.

Na de Eerste Kruistocht (1096-1099) werd de ridderorde een militaire geestelijke orde.

Ridders van Rhodos
Toen Jeruzalem in 1291 in handen viel van de Turken, vluchtten de johannieters naar Cyprus. In 1306 kochten de ridders Rhodos van de Genuese piraat admiraal Vignoli, en in 1309 onderwierpen ze de bevolking. De orde was onderverdeeld in zeven Tongen (nationaliteiten): Frankrijk, Italië, Engeland, Duitsland, Provence, Spanje en Auvergne. Iedere Tong beschermde een deel van de stadsmuur. De ridders versterkten de Dodekanesos met circa dertig prachtige kastelen.

Ridders van Rhodos

Foto’s: Shutterstock